981880075
Seleccionar página

Dende o servizo Público de Emprego de Galicia ofrecense, nas catro provincias galegas, cursos gratuitos dirixidos a persoas desempregadas, co obxetivo de obter un certificado de profesionalidade.

Enlace: https://emprego.xunta.gal/portal/index.php/gl/buscador-formacion.html