981880075
Seleccionar página

Con data 15 de xaneiro de 2009 ( DOGA nº 10 ) sae publicada a convocatoria das probas dos cursos de lingua galega ( Celgas ) para o ano 2009:

 

PRAZO DE INSCRICIÓN:

. Para a convocatoria de MAIO: ata o 25 de marzo de 2009 ( inclusive ).

. Para a convocatoria de NOVEMBRO: ata o día 12 de outubro ( inclusive )

 

CONTÍA DAS TAXAS DE EXAME: 15,61 €

As persoas interesadas presentarán, xunto coa solicitude, o xustificante de pagamento das taxas.

 

A TRAMITACIÓN DESTA DOCUMENTACIÓN PODEN REALIZALA NA CASA DA CULTURA DE SANTA COMBA, NA OFICINA DE FORMACIÓN E EMPREGO.

Para calquera información ou dúbida:

OFICINA DE FORMACIÓN E EMPREGO

CASA DA CULTURA

Teléfono: 981 880275