981880075
Seleccionar página
La imagen puede contener: texto
La imagen puede contener: texto que dice "PERSOAS. DISTANCIA DE SEGURIDADE NORMAS COVID-19 PISCINA MUNICIPAL DESCUBERTA AFORO MÁXIMO DO RECINTO É AFORO DO VASO GRANDE: AFORO MÁXIMO DO VASO PEQUEÑO: 11. AFORO VESTIARIOS/DUCHAS: 2 PERSOAS AO DEBERASE MANTER RECINTO. HABERÁ CONOS PARA MARCAR DISTANCIA ENTRE OS-AS USUARIOS-AS DA INSTALACIÓN. CONOS MARCANDO ZONA DAS FAMILIAS ZONA ADULTOS. OBRIGATORIO CHANCLAS, GORRO DOR. OBRIGATORIO DUCHARSE ANTES DE METERSE AUGA. SE PODE ANDAR CON ZAPATOS DE RUA POLA POR MEDIDAS HIXIENE NON HABERÁ MATERIAL DE PRÉSTAMO (Gorros, MOMENTO NORMAS DO/A SOCORRISTA. QUE ATENDER AS CONCELLO DE SANTA COMBA TERRA DE XALLAS"