981880075
Seleccionar página

SERVIZO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA MUNICIPAL.

A través do Servizo Municipal de Normalización Lingüística do Concello de Santa Comba, creado coa axuda dun convenio coa DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA, presta asesoramento ante tódalas necesidades que o organismo poida ter sobre a lingua e os modelos lingüísticos que debe utilizar nos seus documentos de traballo e nas súas comunicacións co exterior; información sobre formación (Celgas); dinamización (a través da organización de todo tipo de iniciativas, sobre todo de carácter lúdico); ademais de resolución de consultas lingüísticas, axuda e colaboración con asociacións e mesmo a calquera particular que así o demande, co fin de cooperar, co fomento necesario, para contribuír á extensión social do uso da lingua propia de Galicia.

Lugar: Edificio Multiusos.

Tfno.: 981 81 87 10 / 663 729 202