981880075
Seleccionar página

Obradoiro de Artes

Obradoiro de artes para nenos e nenas de entre 7 e 12 anos. Descubre a túa arte favorita nun espazo para o xogo onde abordaremos a danza, as manualidades, a pintura, a acrobacia e o teatro para sumerxirnos e potenciar a nosa creatividade podendo investigar que é o qué máis nos gusta. Veremos como todas as disciplinas se relacionan, como pintamos o noso baile ou como facemos un collage entre todos fomentando o traballo en equipo cunha mostra final do obradoiro.

"(Obrigatorio)" señala los campos obligatorios

Datos Representante Legal

Teléfono de Contacto
Email para Confirmación Inscrición

Datos do Neno/a

Nome(Obrigatorio)
Ano de Nacimento(Obrigatorio)

Consentimento(Obrigatorio)
Autorizo, ó Concello de Santa Comba, á fotografar ou filmar ó meu fillo/a durante o desenvolvemento do servizo, co obxecto de incorporar as devanditas imaxes na memoria das actividades de 2022, a publicación destas na web do Concello e medios de comunicación ó abeiro da LO 1/1982, de 5 de maio de dereito a imaxe, e o tratamento dos datos persoais respectando os dereitos recollidos na LO 3/2018, de 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais, así como no regulamento (UE) 2016/679 do parlamento europeo e do consello de 27 de abril de 2016, e na LO 1/1996, de 15 de xaneiro de Protección Xurídica do Menor.
Este campo es un campo de validación y debe quedar sin cambios.