Sesión Constitutiva da Corporación Local do Concello de Santa Comba