Pleno Ordinario do Concello de Santa Comba (24 – 07 – 2020)