Pleno Extraordinario do Concello de Santa Comba (12 – 06 – 2019)