981880075
Seleccionar página

Especialidades:
• Actividades auxiliares en conservación e mellora de montes
• Instalación de elementos de carpintería.
Finalidade:
• Contratación mínima 3 meses a xornada completa.
Prazo límite para a contratación:
• 24/11/2020
Beneficiarios:
Empresas cuxa actividade estéa directamente relacionada coas especialidades indicadas.
Poderán ser beneficiarios:
• Autónomos:
• Sociedades civís
• Comunidades de bens
Cuantía das axudas:
• Subvención fixa de 1.500 € por cada traballador/a.
Solicitude e prazo:
• Deberá solicitarse no rexistro xeral do Concello de Santa Comba.
• Prazo: 10 días naturais.
Poderán acceder ás bases desta convocatoria e aos anexos para a solicitude na documentación adxunta a esa publicación.
Santa Comba, 14 de novembro de 2020
O ALCALDE,
David Barbeira García