981880075
Seleccionar página

O alcade de Santa comba Josè Antonio Ucha Velo e o concelleiro de servicios e urnbanismo, Miguel Caamaño, asisten na mañan de hoxe na Diputacion da Coruña, as xornadas sobre os Fondos Estructurais de Investimento da Union Europea para o periodo 2014-2020.

FONDOS EUROPEOS (Small) FONDOS EUROPEOS 2 (Small) FONDOS EUROPEOS 3 (Small)