981880075
Seleccionar página

Creouse no ano 1836. O sete de xuño dese ano, na sesión da Deputación da Coruña, establécese o

Concello de Santa Comba tal como hoxe o coñecemos, coas dezasete parroquias e con 4.475 habitantes

naquel momento. No Trienio Liberal, concretamente en 1821, o que hoxe coñecemos como

Concello de Santa Comba estaba dividido en dous, o de Cícere e o de Xallas. Como xurisdición de Xallas

xa existía no século XVIII e hai moitos indicios que nos permiten situar as orixes históricas da fidalguía

local de Santa Comba antes de 1577, polas armas dos Caamaño conservadas no Pazo de Cícere de

Enriba, polo que a incrustación dominical da fidalguía rural xa era unha realidade no século XVI.

Documentos do ano 1209 permítennos saber que durante o reinado do monarca Afonso IX, en Xallas

existía un concello dependente do rei. Posteriormente sabemos da existencia doutro concello denominado

Ialles (Xallas) d'alcaya. Ó longo da historia e ata chegar á Santa Comba actual, estas terras denomináronse

Célticos, Xallas, Couto de Xallas, Ialles d'alcaya e San Pedro de Santa Comba do Couto de

Jallas.