981880075
Seleccionar página

INVESTIMENTOS, SUBVENCIÓNS E AXUDAS ECONÓMICAS CONFIRMADAS

AXUDA

ORGANISMO

IMPORTE

Oficina do Consumidor

Instituto Galego de Consumo

4.387,00 €

Actividades con emigrantes retornados

Secretaría Xeral de Emigración

4.000,00 €

Libros para a Biblioteca

Consellería de Cultura e Deporte

437,35 €

Creación do Servizo Mun. de Normalización Lingüistica

Consellería da Presidencia

5.000,00 €

Convenio mantemento do Servizo Mun. de Normalización Lingüistica

Deputacion da Coruña

12.000,00 €

Desenvolvemento dos servizos de Protección Civil

Consellería da Presidencia

6.927,50 €

Xestións de riscos e xestión de emerxencias

Consellería da Presidencia

8.960,22 €

Contratación dun animador deportivo

Deputacion da Coruña

6.500,00 €

POS-Plan de obras e servizos

Deputación da Coruña

427.844,41 €

Xulgado de Paz e Praza de acceso ó Multiusos

Consellería da Presidencia

15.000,00 € 

Mellora e equipamento dos servizos administrativos

Consellería da Presidencia

62.000,00 €

Plan Peim para servizos básicos e elementais no rural

Consellería do Medio Rural

110.000,00 €

Poxa de Xovencas de Raza Frisona

Deputación da Coruña

10.990,88 €

Equipamentos e servizos municipais

Deputación da Coruña

6.982,41 €

Construcción dunha nova depuradora

Augas de Galicia

3.193.288,93 €

Noitebús: A movida Xalleira

Consellería de Política Territorial

54.693,57 €

Vehículo de salvamento contra-incendios

Consellería da Presidencia

60.000,00 €

Curso de prevención de Riscos Laborais

Consellería de Traballo

6.000,00 €

Curso de ebanistaría

Consellería de Traballo

61.233,60 €

Curso de carpintaría

Consellería de Traballo

61.233,60 €

Gastos de funcionamento do Xulgado de Paz

Consellería da Presidencia

3.100,00 €

Campañas municipais de deporte

Deputacion Provincial

7.493,48 €

Campañas municipais de cultura

Deputacion Provincial

9.994,40 €

Acondicionamentos e equipamentos deportivos

Deputacion Provincial

7.488,97 €

Acondicionamentos e equipamentos culturais

Deputacion Provincial

9.982,09 €

Campo de fútbol de herba artificial

Deputacion da Coruña

400.000,00 €

Soporte de antena de 41 metros en Pico de Meda para TDT

Xunta de Galicia

110.000,00 €

Estrada Santa Comba-Santiago (Transferencia, estudos previos e proxecto)

Xunta de Galicia

300.000 €

 

 

 

 

Total €uros

4.959.538,41 €

 

 

 

 

Total pesetas

0,00 €

AXUDAS ECONÓMICAS PARA PROMOCIÓN DO EMPREGO

AXUDA

ORGANISMO

IMPORTE

Contratación de sete persoas para atención a persoas con limitacións.

Consellería de Traballo

 73.097,37 €

Contratación de persoal para o Centro da Muller

Servizo Galego de Igualdade

 

Contratación de mestres para a gardaría

 

 

Contratación dun Axente de Emprego e desenvolvemento local

 

 

Contratación de tres mulleres maiores de 45 anos para servizos

 

22.106,70 €

Contratación de 18 axentes de intervención para o parque de bombeiros

Consorcio Comarcal de Bombeiros

?

Contratación dun peón para servizo de obras

 

 

Contratación dun peón para conservación de parques e xardíns

 

 

Contratación de seis limpadoras

 

 

Contratación dun Animador Deportivo

Deputación Provincial

6.000,00 €

 

 

 

 

 

 

 

Total

101.204,07 €

 

 

 

 

Total pesetas

0,00 €

 AXUDAS MATERIAIS

MATERIAL

DESTINO

ORGANISMO

Bomba de achique

Protección Civil

Consellería de Presidencia

Tres equipos informáticos

Implementación da administración electrónica

Consellería de Presidencia

Desfibrilador de tratamento de arritmias cardíacas

Centro de Saúde

Consellería de Sanidade

Vehículo de primeira intervención anti-incendios

Protección Civil

Consellería de Presidencia

 

OUTROS PROXECTOS
MELLORAS – EQUIPAMENTOS  – XESTIÓNS

ACTO

EN COLABORACION CON

SITUACIÓN

Campaña Nacional de control do uso do móbil

Dirección Xeral de Tráfico

Realizado

Mellora da cobertura de telefonía móbil

Telefonica Movistar

Realizándose

Mellora da cobertura de telefonía móbil

Orange (Antes Amena)

Realizándose

Plan especial de eliminación de barreiras arquitectónicas

Deputación da Coruña

En trámite

Desafectación das escolas e casas dos mestres para usos municipais

Consellería de Educación

En trámite

Modificación Plan Parcial para implantación da empresa Biomasa Forestal

Propio Concello

En trámite

Cesión de terreos á Xunta para a instalación da ITV

Consellería de Innovación de Industria

En trámite

Xestión para 11 veciños de Ser con acometida de auga

Deputación da Coruña

En trámite

Ampliación da Rede Natura ó cauce do Río Xallas

Consellería de Medio Ambiente

Para o 2008

Desenvolvemento do Banco de Terras

Consellería de Medio Ambiente. Bantegal

Para o 2008

Gas natural canalizado

Consell. de Innov. e Industria. Gas Directo

Para o 2008

Servizo rural de transporte “chama o bus”.

Dirección Xeral de Transporte

Realizándose

Redacción do Plan Municipal de Protección Civil

Propio Concello

Realizándose

Guindastre con cesta

Convenio co Concello de Coristanco

Realizándose

Novo mobiliario urbano

Propio Concello

Realizándose

Adecentamento do contorno da Capela dos Milagros

Propio Concello

Realizado

Traslado do servizo do Psicólogo ó edificio Multiusos

Propio Concello

Realizado

Transporte rural para discapacitados. Servizo Galego de apoio á mobilidade

Vicepresidencia da Xunta de Galicia

Para o 2008

Conexión de Protección Civil á rede de emerxencias dixital Sirdee

Consellería de Presidencia

Realizado

Mellora da seguridade nas zona de minas

Consellería de innovación e Industria

En trámite

Recollida de restos de aceites vexetais de fritadas

Protección Medionatural. Súper Familia.

Realizándose

Recollida casa por casa de restos de plásticos de silos e invernadoiros

Propio Concello

Realizándose

Dotación de 20 colectores de recollida de residuos

Propio Concello

Realizado

Cine tradicional no Multiusos

Consellería de Cultura e Deporte. Igaem

Realizándose

Adecentamento de beirarrúas nna zona urbana

Propio Concello

Realizándose

Clausura do punto de acopio de residuos de Alón

Propio Concello

Realizado

Implementación total da administración electrónica e sinatura dixital

Consellería de Presidencia

En trámite

Varredora industrial para limpeza de viais

Convenio adxudicatara da recollida RSU

Realizado

Concentración parcelaria de Arantón

Consellería do medio Rural

Realizándose

Concentración parcelaria de Santa Sabiña

Consellería do medio Rural

Realizándose

Arranxo da fonte do campo da feira e o seu contorno

Propio Concello

Realizado

Taxa  as aseguradoras por expedición de atestados policiais

Propio Concello (Acordo plenario)

En trámite

Desafectación da escola de Freixeiro para a construción dun tanatorio

Propio Concello (Acordo plenario)

En trámite

Control de velocidade con radar en zona urbana

Dirección Xeral de Tráfico

En trámite

Sinalización da zona urbana con rueiros e servizos

Propio Concello

Realizandose

Uniformidade de vestiario dos obreiros municipais

Propio Concello

Realizado

Nomenclatura e numeración urbana

Correos

En trámite

Apertura da piscina climatizada tamén agosto

Aquagest

Realizado

Inventario de bens municipais

Propio Concello

En trámite

 

 

 

 

 

ACTOS – EVENTOS – EXPOSICIÓNS

ACTO

EN COLABORACIÓN CON

SITUACIÓN

Exposición Nazón de Breogán

Vicepresidente da Iguald. e do Benestar

En trámite

Actos Bicentenario da Guerra da Independencia

Ministerio de Defensa-Museo Militar

En trámite

Marcha cicloturistica ría de Noia

Club Ciclista Noela

Realizado

Día da bicicleta

Propio Concello

Realizado

Festa estival do fútbol-sala  feminino

Viaxes Amarelle

Realizado

Recepción e despedida dos nenos Saharauís

Asociación do pobo Saharauí

Realizado

Liga de Tenis

Propio Concello

Realizado

Torneo de tenis Os Milagros

Propio Concello

Realizado

Campionato Galego de Autocross

Esa Motor

Realizado

Mostra multimedia Galicia Dixital

Secretaria Xeral de Comunicación

Realizado

Actividades no Museo Macuf de Arte contemporánea

Fundación Unión FENOSA

En trámite

Viaxe a Ourense e visita á feira internac. de turismo termal

Propio Concello

Realizado

Expomóbil

Asociación de Empresarios

Realizado

Concentración Mototurística

Motoclube sempre a máis.

Realizado

Posta en marcha de 13 escolas deportivas

Propio Concello

Realizandose

Posta en marcha de 7 activ. deportivas escolares entre concellos

Secretaria Xeral para o Deporte

Realizandose

Posta en marcha de 5 programas de aventura en fins de semana

Propio Concello

Realizandose

Posta en marcha de 22 torneos, eventos e concentracións deportivas

Propio Concello

Realizandose

Posta en marcha de 2 actividades na neve

Deputación Provincial

En trámite

Viaxe a Fórmula 1 en Montmeló

Viaxes Amarelle

En trámite

Viaxe a Fórmula 1 en Valencia

Viaxes Amarelle

En trámite

Campionato deportivo para nenos de 9 a 13 anos

Propio Concello

En trámite

Xuntanza multiaventura para nenos de 8 a 16 anos na Fervenza

Propio Concello

En trámite

Maratón de aerobic

Propio Concello

En trámite

Presentación do libro Xallas, teoría da existencia

Tres 3C3 editores

Realizado

Programa de multiaventura “Un día de aventura”

Propio Concello

Realizado

Viaxe con 50 nenos a presenciar o Dépor – Valencia

R.C. Deportivo da Coruña

Realizado

Viaxe con 50 nenos a presenciar o Dépor – Mallorca

R.C. Deportivo da Coruña

Realizado

Escola cooperativa Nexos

Consellería de Traballo

Realizado

Presentación do libro Memorias y sueños en las riberas del Bajo Ulla

Tres 3C3 editores

Realizado

Festa do Samaín

ANPA do Colexio Barrié de la Maza

Realizado

Historia Xalleira a través de fotografías

Veciños de Santa Comba

Realizándose

Historia Xalleira a través de fotografías (exposición e libro)

Propio Concello

En trámite

Homenaxe a unha nova centenaria xalleira

Propio Concello

Realizado

Programa tempos de mulleres para asociacións de mulleres

Propio Concello

Realizado

Obradoiro de literatura coa escritora Concha Blanco

Vicepresidencia da Igualdade

Realizado

Obradoiro contra a violencia de xénero para alumnos do Instituto

Propio Concello

Realizado

Proxección do filme “Unha muller invisible”

Propio Concello

Realizado

Contacontos para a igualdade

Propio Concello

Realizado

Concurso de pintura e debuxo de Nadal

Propio Concello

Realizado

Campaña de Esquí en Serra Nevada (Granada)

Deptuación Provincial

En trámite

 

XUNTANZAS

 

 

PERSOEIRO

CARGO

ASUNTO

DATA

 

 

 

 

ENTIDADES VECIÑAIS

 

 

 

D. José Gerpe

Presidente do Santa Comba C.F.

Subvencións municipais

17.07.07

D. Daniel Turnes

Asociación Ecuestre

Acordos de colaboración

24.07.07

Xunta Directiva

Escudería Esa Motor

Colaboración conxunta e circuíto de velocidade

30.07.07

—————————

Veciños de Guisande

Acordo adquisición terreos para a depuradora

25.09.07

D. Daniel Turnes

Asociación Ecuestre

Acordos de colaboración

16.11.07

—————————

Veciños de Guisande

Zonas peonís na estrada Sta. Catalina-Guisande

 

Propietario xestores

HobyyKart Indoor

Escola de karting

03.10.07

 

 

 

 

INSTITUCIÓNS E ALCALDES

 

 

 

Dna. Mª José Caride Estévez

Conselleira de Pol. Territorial e obras

Estradas

07.07.07

Dna. Mª José Caride Estévez

Conselleira de Pol. Territorial e obras

Servizos de transporte “Chama o Bus”

27.07.07

D. Ceferino Díaz

Deputado do PSOE en Madrid

Cuartel da Garda Civil

01.08.07

Dna. Encarna Otero

Directora X. de Fomento e cal. da Vivenda

Vivendas de protección social

07.08.07

D. José Manuel Pequeño

Alcalde de Dumbría e Deputado Provincial

Campo fútbol herba sintética, estradas e outros

28.09.07

D. Daniel Pino Vicente

Director Instituto Galego da Vivenda

Vivendas de protección social

15.10.07

D.José A. Carballido Presas

Director X. de Estructuras e Infr. Agrarias

Camiños e abastecemento de augas no rural

09.10.07

D. Anxo Calvo

Director Xeral de Industria

Parque eólico singular e instalación ITV

17.10.07

Dna. Mª Tareixa dos Anxos Novo

Delegada Prov. de Vicepresidencia

Servizos Sociais

20.10.07

D. Salvador Fdez. Moreda

Presidente da Deputación Provincial

Temas de interese xeral

23.10.07

D. Anxo Quintana

Vicepresidente da Xunta de Galicia

Temas de interese xeral

10.11.07

D. Emilio Pérez Toriño

Presidente da Xunta de Galicia

Temas de interese xeral

11.11.07

Dna. Mª José Caride Estévez

Conselleira de Pol. Territorial e obras

Estradas

11.11.07

Dna. Milagros Lantes Seara

Delegada Provincial de Cultura e Deporte

Pavillóns, Campo de fútbol, Pazo Santiso, etc.

12.11.07

D. José Manuel Mouríz Cabalo

Delegado Prov. da Consellería de Educación

Melloras nos colexios

15.11.07

 

 

 

 

D. Antonio Pensado Plágaro

Alcalde de Coristanco

Estrada entre municipios e proxectos conxuntos

16.07.07

D. Manuel Muiño Espasandín

Alcalde de Zas

Parques Eólicos, Mellora do sinal de TV e varios

20.09.07

Concelleiros da Baña

Concelleiros da Baña

Proxectos Agader e desenvolvemento rural

 

 

 

 

 

EMPRESAS

 

 

 

Acages consulting

 

Aproveitamento de recursos forestais.

06.09.07

Orange

 

Cobertura da telefonia móbil

06.11.07

Telefonica móbiles

 

Cobertura da telefonia móbil

11.07.07

Telefónica España

 

Servizos telecomunic. en serv. administrativos

30.10.07

Hormigones Sta. Comba

 

Colaboración conxunta adecentamento estrada

20.10.07

Canteira da Mina

 

Colaboración conxunta adecentamento estrada

20.20.07

 

PRESENZA EN ACTOS VECIÑAIS

ACTO

ORGANIZADOR

DATA

Galardóns da Cámara Municipal de Río de Xaneiro en Santiago de Compostela

Cámara Municipal de Río de Xaneiro

 

Festa da Pataca de Coristanco

Concello de Coristanco

 

Cea fin de tempada do Autocross.

Escudería Esa Motor

29.09.07

Día do Pilar

Garda Civil

12.10.07

Gala de entrega dos premios galegos do ano

Grupo El Correo Gallego

26.10.07

Xuntanza fin de tempada dos equipos de fútbol feminino.

Viajes Amarelle Fútbol Sala

25.08.07

Inauguración do Tanatorio de Santa Sabiña

Veciños de Santa Sabiña

 

Homenaxe ós voluntarios do Prestige en Carnota

Vicepresidencia da Xunta de Galicia

11.11.07

Quinto aniversario do Prestige en Muxía

Xunta de Galica