Solicitude Instalacións Municipais

  DATOS DO SOLICITANTE

  Nome do Solicitante (*)

  Organismo ó que Representa (*)

  DNI/CIF (*)

  Enderezo (*)

  Teléfono (*)

  Email (*)

  DATOS DA ACTIVIDADE

  Nome ou Título da Actividade (*)

  Data da Actividade (*)

  Hora de Inicio (*)

  Hora de Finalización (*)

  De ter que solicitar máis datas, fagao dende Descrición da Actividade. (Máis abaixo)

  Número de Persoas Estimadas (*)

  Lugar da Actividade (O aforo reducese segun NORMATIVA COVID) (*)

  MATERIAL REQUERIDO

  Precisa mesa para Ponencia ou Charla? (*)

  Precisa Proxector? (*)

  Precisa Ordenador Portátil? (*)

  Precisa Amplificar o Ordenador Portatil? (*)

  Precisa Micros e Amplificación? (*)

  Precisa Mesas? (Só si é fora das instalacións)

  Precisa Sillas? (Só si é fora das instalacións)

  Descrición da Actividade:

  Cartel ou Documentación Adxunto (pdf ou jpg)

  Cartel ou Documentación Adxunto (pdf ou jpg)

  Data de Hoxe; (*)

  (*) Campos obrigatorios. Se non se cubre dará fallo de envio.

  Acepto as condiciones de uso e a política de privacidade Si