Actividades Educación para Nenos/as (Preinscrición)

  ??????????? ???????ó? ???????? ?? ????? ?????

  Actividade (*)

  ????? ?? ????/?:

  Nome e Apelidos do Neno/a (*)

  Data de Nacemento do Neno/a (Formato 01/01/2000) (*)

  Anos na Actualidade do Menor (*)

  Ten algun tipo de desconto? (*)

  ????? ?? ???, ??? ?? ????? ????? ?? ?????:

  Nome e Apelidos (*)

  DNI (*)

  Enderezo (*)

  Teléfono Móbil (*)

  E-Mail (Enviaráselle unha Confirmación da Solicitude) (*)

  Comentarios

  Acepto as condiciones de uso e a política de privacidade SI (*)

  Autorizo ó Concello de Santa Comba a sacar fotografias ou videos que sexan realizados durante as actividades deportivas para poder ser utilizadas en medios de publicación propios ou que considere o Concello.. SI

  Medidas de seguridade fronte a Covid-19. En todo momento cumprirase co protocolo vixente das normas hixiénico-sanitarias. Os nenos acudirán á clase provistos de mascarilla e non poderán acudir ao centro se presentan síntomas compatibles con COVID. SI (*)

  Autorizo ó/á meu/miña fillo/a a asistir as Actividades Culturais e Educativas organizadas polo Concello de Santa Comba nas condicións establecidas. Deste xeito asume as responsabilidades derivadas da conducta do seu/sua fillo/a (tutelado/a) que non se correspondan coas instruccións dos responsables da actividade. Fago extensiva esta actuación as decisións médico-quirúrxicas que fose necesario adoptar en caso de extrema urxencia, baixo a dirección facultativa pertinente. SI (*)

  (*) Campos obrigatorios. Se non se cubre dará fallo de envio.

  Deixa unha resposta

  O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *