Actividades Cultura e Educación para Adultos (Preinscrición)

  ACTIVIDADES EDUCACIÓN E CULTURA
  Concello de Santa Comba

  Actividade (*)

  DATOS DA PERSOA PARTICIPANTE NA ACTIVIDADE:

  Nome e Apelidos (*)

  Data de Nacemento (Formato 01/01/2000) (*)

  Anos na Actualidade (*)

  Ten algún tipo de desconto? (*)

  DNI (*)

  Enderezo (*)

  Teléfono Móbil (*)

  E-Mail (Enviaráselle unha Confirmación da Solicitude) (*)

  Comentarios

  Acepto as condicións de uso e a política de privacidade SI (*)

  Autorizo ao Concello de Santa Comba a sacar fotografias ou videos que sexan realizados durante as actividades para poder ser utilizadas en medios de publicación propios ou que considere o Concello. SI

  Medidas de seguridade fronte a Covid-19. En todo momento cumprirase co protocolo vixente das normas hixiénico-sanitarias. Os asistentes acudirán á clase provistos de mascarilla e non poderán acudir ao centro se presentan síntomas compatibles con COVID. SI (*)

  (*) Campos obrigatorios. Se non se cubre dará fallo de envio.