1º CONCURSO DESEÑO DE SLOGAN CONTRA VIOLENCIA DE XÉNERO

Andaina Contra a Violencia de Xénero

CINE PARA CONCIENCIAR CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO EN SANTA COMBA.

Subvenciones a entidades sin fines de lucro publicadas no BOP para Deportes e Servizos Sociais

O xogo non ten Xénero.

Día da Non Violencia Contra a Muller

RESOLUCIÓN do 27 de abril de 2016, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases que rexerán a concesión de subvencións a entidades sen ánimo de lucro para o desenvolvemento de programas de inserción laboral dirixidos a mulleres en situación de violencia de xénero na Comunidade Autónoma de Galicia, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para os anos 2016 e 2017.

Bases que rexerán a concesión de subvencións a entidades sen ánimo de lucro para o desenvolvemento de programas de inserción laboral dirixidos a mulleres en situación de violencia de xénero na Comunidade Autónoma de Galicia, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para os anos 2016 e 2017.

Bases para a concesión das axudas periódicas de apoio a mulleres que sofren violencia de xénero e se procede á súa convocatoria para o ano 2016

Bases para a concesión das axudas establecidas no artigo 27 da Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección integral contra a violencia de xénero, e no artigo 43 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero, e se procede á súa convocatoria para o ano 2016

Charla da Guardia Civil no I.E.S. “Terra de Xallas”

Santa Comba Contra a Violencia de Xénero

“No amor non todo vale” en Santa Comba

Performance contra a violencia de xénero

Día Internacional da Eliminación da Violencia contra a Muller

Performance no Multiusos

Curso “Detección e actuación na violencia doméstica”

¿Que é o C.I.M.?