981880075
Seleccionar página

ENTRADA EN VIGOR DA ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DA PROTECCIÓN DOS CAMIÑOS MUNICIPAIS EN RELACIÓN COAS OPERACIÓNS FORESTAIS, ACCESOS ÁS FINCAS E CONSERVACIÓN DAS MESMAS.

ENTRADA EN VIGOR  DA ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DA PROTECCIÓN DOS CAMIÑOS MUNICIPAIS EN RELACIÓN COAS OPERACIÓNS FORESTAIS, ACCESOS ÁS FINCAS E CONSERVACIÓN DAS MESMAS. Comunícase a entrada en vigor da ordenanza municipal reguladora da protección dos camiños...