Subvencións destinadas a financiar actuacións de rehabilitación en edificios e vivendas situadas no ámbito da ARI dos Camiños de Santiago de Compostela e que conten coa correspondente resolución de cualificación definitiva outorgada polo Instituto Galego da Vivenda e Solo

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160404/AnuncioG0423-220316-0002_gl.html

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *