Convocase a proba para a obtención do título de bacharel para maiores de vinte anos e se ditan instrucións para a súa realización.

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160128/AnuncioG0164-210116-0002_gl.html

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *