Bases reguladoras das axudas á nova participación de agricultores en réximes de calidade, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2016.

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160407/AnuncioG0426-220316-0001_gl.html

Extracto da Orde

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160407/AnuncioG0426-220316-0002_gl.html

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *