Anuncio Contratación de persoal experto docente para a impartición do curso: «Atención sociosanitaria a personas dependentes en institucións sociais (SSCS0208)».