SUBVENCIÓNS POR DANOS EN INFRAESTRUTURAS MUNICIPAIS E REDE VIARIA DAS ENTIDADES LOCAIS. PRAZO: 04-03-2016

http://fegamp.gal/sites/default/files/artigos/descargas/boe3-subvencionspordanoseninfraestruturasmunicipaiseredeviariadasentidadeslocais.pdf

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *