Foi tramitada a adhesión ao convenio marco para a implantación dunha rede de oficinas integradas de atención ao cidadán no ámbito territorial de Galicia (Portelo único).

Foi tramitada onte a adhesión ao convenio marco asinado entre a Administración xeral do Estado e a Xunta de Galicia para a implantación dunha rede de oficinas integradas de atención ao cidadán no ámbito territorial de Galicia (Portelo único).
Duración inicial: catro anos e unha prórroga doutros catro.
O Pleno da Corporación municipal, en sesión feita o 28 de agosto de 2015, aprobou a adhesión ao convenio marco.
O convenio como novidade deste marco, os rexistros dos concellos admitirán, escritos e comunicacións que se dirixan aos órganos da Administracións das Deputacións provinciais, aos concellos de municipios aos que se refire o artigo 121 da Lei 7/1985, de 2 de abril, e ás entidades locais adheridas ao convenio marco todas elas dentro do ámbito territorial de Galicia.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *