ORDE do 30 de xaneiro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para a innovación, a dixitalización e a implantación de novas fórmulas de comercialización e expansión do sector comercial e artesanal, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento CO300C).

DOG: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200221/AnuncioG0424-030220-0004_gl.html

Leer más

ORDE do 30 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas de compensacións complementarias e axudas para a reposición dos animais en explotacións de gando bovino, ovino e cabrún, como consecuencia do sacrificio obrigatorio de gando en execución de programas oficiais de erradicación de enfermidades, e se convocan para o ano 2020 (códigos de procedemento MR553A, MR553B e MR550A).

DOG: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200218/AnuncioG0426-160120-0001_gl.html

Leer más

ORDE do 20 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para a posta en marcha de casas niño, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para os anos 2020, 2021, 2022 e 2023 (código de procedemento BS403C).

DOG: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200218/AnuncioG0425-271219-0004_gl.html

Leer más

RESOLUCIÓN do 24 de xaneiro de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convocan as probas para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para maiores de dezaoito anos nas convocatorias de maio e setembro, e se ditan instrucións para a súa realización (código de procedemento ED540A).

DOG: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200205/AnuncioG0534-240120-0002_gl.html

Leer más

ORDE do 19 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras da concesión de axudas económicas ás familias con persoas en situación de dependencia ou con discapacidade a través do programa Respiro Familiar para persoas coidadoras, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento BS614B).

DOG: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200204/AnuncioG0425-191219-0008_gl.html

Leer más

ORDE do 30 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o apoio aos investimentos nas explotacións agrícolas, para a creación de empresas para as persoas agricultoras mozas, e para a creación de empresas para o desenvolvemento de pequenas explotacións, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2020 (códigos de procedemento MR404A, MR405A e MR405B).

DOG aqui: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200128/AnuncioG0426-080120-1_gl.html

Leer más

ORDEN de 10 de diciembre de 2019 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones a las entidades colaboradoras de la Red Eusumo para realizar actividades de promoción e impulso del cooperativismo y la economía social, y se convocan para los años 2020 y 2021 (código de procedimiento TR811A).

ORDEN de 10 de diciembre de 2019 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen

Leer más

RESOLUCIÓN de 3 de enero de 2020, de la Secretaría General para el Deporte, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para la adquisición de equipamientos deportivos y se procede a su convocatoria para el año 2020 (código de procedimiento PR949A)

RESOLUCIÓN de 3 de enero de 2020, de la Secretaría General para el Deporte, por la que se establecen las

Leer más