A Deputación Provincial da Coruña activa dúas novas liñas do #PEL para potenciar o #emprego e o #emprendemento da mocidade no rural.

Resolución de Presidencia n.º 2020/3970 por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas PEL 2020

Axudas PEL 2020

Convocatoria del Programa de incentivos al mantenimiento del cuadro de personal de pequeñas, medianas empresas y microempresas (LINEA 3.2 . PEL-PEMES)

Convocatoria de ayudas a la consolidación y fortalecimiento del tejido empresarial en los municipios de la provincia de A Coruña a través del apoyo a la inversión en bienes inventariables. (Pel-Emprende Inversión 2018)

Bases reguladoras da convocatoria do programa de subvencións dirixido a entes de xestión, asociacións, mancomunidades e consorcios turísticos para a mellora da calidade, competitividade e actividades turísticas, da provincia da Coruña, no ano 2017

Convocatoria del “Programa DP0025, de subvenciones para la cofinanciación de proyectos de actividades en el ámbito de la ayuda al desarrollo durante el ejercicio 2017”:

Para entidades privadas sin ánimo de lucro: Convocatoria del “Programa DP0026, de subvenciones para la cofinanciación de proyectos de inversiones en el ámbito de la ayuda al desarrollo durante el ejercicio 2017”

VARIAS SUBVENCIÓNS DA DIPUTACIÓN:

Subvenciones a entidades sin fines de lucro publicadas no BOP para Deportes e Servizos Sociais

Bases reguladoras do programa de subvencións a entidades sen ánimo de lucro para realizar actividades culturais durante o ano 2017

Bases reguladoras do programa de subvencións a entidades sen ánimo de lucro para realizar investimentos culturais durante o ano 2017

Anuncio de licitación para a contratación, mediante procedemento aberto con multiplicidade de criterios de valoración, da obra “Reposición de beirarrúas nas rúas de Suárez Vence, Emigrante, Breogán e outras”

Anuncio de licitación para a contratación, mediante procedemento aberto con multiplicidade de criterios de valoración, da obra “Pav. vp. en San Cristovo, Vilarqueimado e outros”

Anuncio licitación para a contratación, mediante procedemento aberto con multiplicidade de criterios de valoración da obra: Pav. vp. en Freixeiro, Alón, Bustelo e outros

Anuncio de licitación para a contratación, mediante procedemento aberto con multiplicidade de criterios de valoración, da obra “Abastece – mento de auga á Pereira”

Anuncio de licitación para a contratación, mediante procedemento aberto con multiplicidade de criterios de valoración, da obra “Pav. vp. en Santa Comba, Barbeira, Randufe e outros”

Aprobación definitiva de expediente de modificación orzamentaria. Santa Comba