981880075
Seleccionar página

PXOM

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL. ARTIGOS PRINCIPAIS NORMAS E ORDENANZAS REGULADORAS DO SOLO URBANOArt. 75.- Delimitación e ámbito.Constitúen solo urbano os terreos que o presente Plan clasifica como tal por ter a súa...