981880075
Seleccionar página

Augas Superficiais

ESTACIÓNS DE MOSTRAXE DE AUGAS SUPERFICIAIS (DISTINTOS TREITOS DO RÍO XALLAS E OS SEUS AFLUENTES)   MOSTRAXE Nº 23:  RÍO XALLAS 1. AGRA DE BAZAR  (BAZAR) LOCALIZACIÓN: A entrada de Bazar nun desvío á dereita, nunha ponte que hai a uns 200 m. OBSERVACIÓNS: Trátase...

Augas Subterráneas

ESTACIÓNS DE MOSTRAXE DE AUGAS SUBTERRÁNEAS (FONTES PÚBLICAS, POZOS E DEPÓSITOS)   As augas subterráneas constitúen un importante elemento do ciclo hidrolóxico terrestre e un dos recursos hídricos menos estudados, que poden definirse como aquelas augas que se...

Caracterización

CARACTERIZACIÓN FÍSICO-QUÍMICA DAS AUGAS DE SANTA COMBA   Por cuestións técnicas algunhas mostras tomáronse nos límites do Concello de Santa Comba ou fóra deles, co obxecto de ter unha información máis fiable da calidade das augas, sobre todo, nas mostras obtidas...

Río Xallas

RÍO XALLAS : RÍO ÚNICO EN EUROPA EMBLEMA DUNHA BISBARRAO emblema desta bisbarra é o río Xallas, que lle dá nome a esta, a numerosas empresas e a pequenoscomercios, incluso a un equipo de fútbol. Pero a comezos do...