ORDE do 19 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras da concesión de axudas económicas ás familias con persoas en situación de dependencia ou con discapacidade a través do programa Respiro Familiar para persoas coidadoras, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento BS614B).

DOG: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200204/AnuncioG0425-191219-0008_gl.html

Leer más

ORDE do 30 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o apoio aos investimentos nas explotacións agrícolas, para a creación de empresas para as persoas agricultoras mozas, e para a creación de empresas para o desenvolvemento de pequenas explotacións, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2020 (códigos de procedemento MR404A, MR405A e MR405B).

DOG aqui: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200128/AnuncioG0426-080120-1_gl.html

Leer más

ORDEN de 10 de diciembre de 2019 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones a las entidades colaboradoras de la Red Eusumo para realizar actividades de promoción e impulso del cooperativismo y la economía social, y se convocan para los años 2020 y 2021 (código de procedimiento TR811A).

ORDEN de 10 de diciembre de 2019 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen

Leer más

RESOLUCIÓN de 3 de enero de 2020, de la Secretaría General para el Deporte, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para la adquisición de equipamientos deportivos y se procede a su convocatoria para el año 2020 (código de procedimiento PR949A)

RESOLUCIÓN de 3 de enero de 2020, de la Secretaría General para el Deporte, por la que se establecen las

Leer más

ORDE do 30 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases polas que se rexerá a concesión da axuda económica, a través da tarxeta Benvida, para as familias con fillas e fillos nados, adoptados/as ou declaradas en situación de garda con fins adoptivos no ano 2020 e se procede á súa convocatoria (código de procedemento BS403B).

ORDE do 30 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases polas que se rexerá a concesión da

Leer más