Video: Pleno Ordinario do Concello de Santa Comba (22 – 05 – 2020)