Resultados da nota global do segundo exercicio da oposición categoría Auxiliar de axuda no fogar, subalterno, peón de obras, personal de limpeza, peón grumir e oficial de obras.