981 880 075 Pza. Concello, 1 - 15840 Santa Comba

ORDE do 7 de agosto de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións do programa do Bono de Alugueiro Social do Plan rehaVIta: Plan galego de rehabilitación, alugamento e mellora de acceso á vivenda 2015-2020, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015 con financiamento plurianual

0

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150828/AnuncioCA02-070815-0001_gl.html

Compartir

Publicar

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y realizar estadisticas ACEPTAR