Solicitude Instalacións Municipais

DATOS DO SOLICITANTE

Nome do Solicitante (*)

Organismo ó que Representa (*)

DNI/CIF (*)

Enderezo (*)

Teléfono (*)

Email (*)

DATOS DA ACTIVIDADE

Nome ou Título da Actividade (*)

Data da Actividade (*)

Hora de Inicio (*)

Hora de Finalización (*)

De ter que solicitar máis datas, fagao dende Descrición da Actividade. (Máis abaixo)

Número de Persoas Estimadas (*)

Lugar da Actividade (O aforo reducese segun NORMATIVA COVID) (*)

MATERIAL REQUERIDO

Precisa mesa para Ponencia ou Charla? (*)

Precisa Proxector? (*)

Precisa Ordenador Portátil? (*)

Precisa Amplificar o Ordenador Portatil? (*)

Precisa Micros e Amplificación? (*)

Precisa Mesas? (Só si é fora das instalacións)

Precisa Sillas? (Só si é fora das instalacións)

Descrición da Actividade:

Cartel ou Documentación Adxunto (pdf ou jpg)

Cartel ou Documentación Adxunto (pdf ou jpg)

Data de Hoxe; (*)

(*) Campos obrigatorios. Se non se cubre dará fallo de envio.

Acepto as condiciones de uso e a política de privacidade Si