Actividades Cultura e Educación para Adultos (Preinscrición)

ACTIVIDADES EDUCACIÓN E CULTURA
Concello de Santa Comba

Actividade (*)

DATOS DA PERSOA PARTICIPANTE NA ACTIVIDADE:

Nome e Apelidos (*)

Data de Nacemento (Formato 01/01/2000) (*)

Anos na Actualidade (*)

Ten algún tipo de desconto? (*)

DNI (*)

Enderezo (*)

Teléfono Móbil (*)

E-Mail (Enviaráselle unha Confirmación da Solicitude) (*)

Comentarios

Acepto as condicións de uso e a política de privacidade SI (*)

Autorizo ao Concello de Santa Comba a sacar fotografias ou videos que sexan realizados durante as actividades para poder ser utilizadas en medios de publicación propios ou que considere o Concello. SI

Medidas de seguridade fronte a Covid-19. En todo momento cumprirase co protocolo vixente das normas hixiénico-sanitarias. Os asistentes acudirán á clase provistos de mascarilla e non poderán acudir ao centro se presentan síntomas compatibles con COVID. SI (*)

(*) Campos obrigatorios. Se non se cubre dará fallo de envio.