POLÍTICA PROTECCIÓN DE DATOS PARA A PÁXINA WEB

POLÍTICA PROTECCIÓN DE DATOS PARA A PÁXINA WEB

 

De acordo co establecido pola normativa de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle que está a facilitar os seus datos de carácter persoal ao Responsable de Tratamento: CONCELLO DE SANTA COMBA (en adiante A ENTIDADE), con dirección PRAZA CONCELLO, 1, 15841 – SANTA COMBA (A CORUÑA); alcalde@santacomba.es.

1.      DPO: O Delegado de Protección de Datos do CONCELLO DE SANTA COMBA é Servicios de Adaptación Continua en Protección de Datos RB, S.L. có que poderá contactar en alcalde@santacomba.es.

2.      Finalidade do tratamento: Os datos recompilados serán unicamente os detallados no formulario de contacto, así como aqueles que vostede mesmo facilítenos no apartado “Comentarios”.

A ENTIDADE poderá tratar os seus datos de carácter persoal de acordo coas seguintes finalidades:

·        Xestionar a súa navegación a través do Sitio web.

·        Xestionar o servizo de Atención ao cidadán, para dar resposta ás dúbidas, queixas, comentarios ou inquietudes que poida ter relativas á información incluída no Sitio web, así como calquera outras consultas que poida ter.

·        Xestionar o cumprimento, mantemento, desenvolvemento e control de calquera relacións que a ENTIDADE manteña con vostede

No caso de que nos achegue Datos Persoais de terceiros, vostede responsabilízase de informar e obter o consentimento destes para ser achegados coas finalidades indicadas nos apartados correspondentes da presente Política de Privacidade e Cookies.

3.      lexitimación do tratamento dos seus datos de carácter persoal: A lexitimación baséase no consentimento que vostede nos outorga ao utilizar o noso correo electrónico e enviarnos a información.

4.      Destinatarios de cesións: Non cederemos os seus datos a terceiros, salvo por obrigación legal.

5.      Dereitos: Por último, informámoslle dos seus dereitos en materia de protección de datos.

        Dereito a solicitar o acceso aos seus datos persoais.

        Dereito a solicitar a súa rectificación ou supresión (dereito ao esquecemento).

        Dereito a solicitar a limitación do seu tratamento, e a opoñerse ao tratamento

        Dereito á portabilidade dos datos

Para exercer os seus dereitos non ten máis que realizar unha solicitude por escrito e acompañala dunha copia do seu DNI. 017 – CONCELLO DE SANTA COMBA

rb soluciones ® consultores en protección de datos – lopd@rbsoluciones.com

CONCELLO DE SANTA COMBA dispón de formularios adecuados respecto diso. Non ten máis que solicitalos ou ben presentar o seu propio escrito en CONCELLO DE SANTA COMBA, con dirección en PRAZA CONCELLO, 1, 15841 – SANTA COMBA (A CORUÑA); alcalde@santacomba.es.

6.      Medidas de seguridade

CONCELLO DE SANTA COMBA ten implantadas as medidas técnicas e organizativas necesarias para garantir a seguridade dos seus datos de carácter persoal e evitar a súa alteración, a perda e o tratamento e/ou o acceso non autorizado, tendo en conta o estado da tecnoloxía, a natureza dos datos almacenados e os riscos provenientes da acción humana ou do medio físico e natural a que están expostas.