981 880 075 Pza. Concello, 1 - 15840 Santa Comba

Actividades Oficina de Deportes

0

Concello de Santa Comba
Actividades Oficina de Deportes

Actividade (*)

Nome e Apelidos do Neno ou Adulto (*)

Data de Nacemento do Neno ou Adulto (*)

Anos na Actualidade do Neno ou Adulto (*)

Ten Carné Xove? (*)

Nome e Apelidos do Pai, Nai ou Titor Legal do Neno/a

DNI (*)

Enderezo (*)

Teléfono Móbil (*)

E-Mail (Enviaráselle unha Confirmación da Solicitude) (*)

Ten algunha enfermidade ou problema de saude,
que deba constar? En caso afirmativo, indique cal é.(*)

Comentarios

(*) Santa Comba a,

(*) Campos obrigatorios. Se non se cubre dará fallo de envio.

Compartir

Publicar

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y realizar estadisticas ACEPTAR