Sede Electrónica Guia Telefónica Autobuses

0

ORDE do 6 de maio de 2016 pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para a posta en marcha de casas niño, parcialmente cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva para os anos 2016, 2017, 2018 e 2019

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160523/AnuncioG0425-060516-0002_gl.html ORDE do 6 de maio de 2016 pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión…